• جلوگیری از سرطان لوزالمعده
  • پایین آورنده کلسترول
  • ضد عفونت های میکربی
  • مقوی معده و ضد گاز معده
  • ضد سم ، ادرار آور و نرم کننده سینه و ضد استفراغ
  • شست وشوی ورم ها و کاهش درد
  • ضد اسپاسم و آرام بخش
  • ضد عفونی کردن
  • خون را تمیز می کند
  • برطرف کرده چین و چروک صورت و شادابی
  • کم کردن وزن