• درمان اسهال
 • چربی سوز
 • رفع رسوبات کلیه و جلوگیری از سنگ
 • دفع سنگ کلیه و مثانه
 • مدر و مسهل
 • تقویت دستگاه هاضمه و معده
 • دفع کننده انگل روده
 • کمک به هضم
 • برای بواسیر مفید می‌باشد
 • تصفیه کردن خون
 • ضدعفونی کننده کلیه
 • خروج اسید اوریک از بدن
 • خاصیت آنتی بیوتیک
 • ضد سیاه‌سرفه و تب و لرز
 • ادرارآور